• armonica
  • 095151001_L
  • Slavina Armonica chrome

1 / 4

Zoom In

  • armonica
  • 095151001_L
  • Slavina Armonica chrome

Кујнски Славини

ARMONICA

5.800,0 ден


Мегатехна го задржува правото за промена на цени и евентуални
технички или останати грешки. Сите цени се со вклучен 18% ДДВ.

  Еднорачна славина со керамички диск read more

Brand:
Pyramis
Завршна обработка

Хром

Тип

Со две црева

Additional information

Завршна обработка

Тип