НУДИМЕ НАЈРАЗЛИЧНИ УСЛУГИ НА ИВЕРКА, МЕДИЈАПАН И ЛЕСОНИТ

Праволиниско кроење и кантирање

Кроење и кантирање

Кроење под агол

Изработка на рамка

Перфорирање и дупчење за типли/ексцентри

Изработка на отвор за садопер/ грејна плоча/ розетна/ вентилација

Изработка на отвор за тркалца за лизгачки врати

Изработка на италијански спој на работна плоча

Изработка на вкопана рачка

Изработка на фалц/ нут

Гравирање на површина

Изработка на шара на врата